CORSO 2024 - 17 t/m 21 APRIL

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Belangrijke links:

 

Fiscale positie van de Stichtingen
Stichting Bloemencorso Bollenstreek (SBB) en Stichting Vrienden Bloemencorso Bollenstreek (SVBB) zijn door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Beide Stichtingen voldoen aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel .

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
RSIN nummer SBB: 002818863
RSIN nummer SVBB: 853714125


Beleidsplan

Algemeen
In het jaarlijkse corsoweekend rijdt het Bloemencorso van de Bollenstreek op vrijdagavond verlicht in Noordwijkerhout en op zaterdag een 42 kilometer lange route van Noordwijk naar Haarlem. Het corso bestaat uit maximaal 20 praalwagens en ruim 30 rijk met bloemen versierde luxe en bijzondere wagens. Tevens wordt de optocht begeleid door muziekkorpsen uit het gehele land. Op zondag zijn de praalwagens te bezichtigen is Haarlem.

Het opbouwen van de constructies op de praalwagens en de luxewagens wordt uitgevoerd door een aantal professionele smederijen/machinebouwers. Vervolgens zijn vele honderden vrijwilligers enkele dagen bezig om de praalwagens in de bloemen te steken. Het steken van de bloemen vindt plaats in de Tennishal de Klinkenberg te Sassenheim. Van woensdag tot en met vrijdagmorgen is  het mogelijk de realisatie van de praalwagens te volgen. De Tennishal de Klinkenberg is daarvoor opengesteld voor publiek. Uiteraard moet daarvoor een entreebewijs worden aangeschaft.

Beloningsbeleid
Stichting Bloemencorso Bollenstreek heeft geen professioneel personeel in dienst. De vrijwilligers krijgen geen financiële beloning.

Betekenis van het corso
Bloemencorso Bollenstreek is onlosmakelijk verbonden met de Duin- en Bollenstreek en Bloemenstad Haarlem. Ontstaan in 1947 uit het bloembollenvak zijn er nu een viertal pijlers waarop de waarde van het Bloemencorso zijn fundament heeft.

Deze vier pijlers zijn de volgende:

  • Maatschappelijk van belang. De organisatie van Bloemencorso Bollenstreek bestaat uit vrijwilligers. In totaal zijn ongeveer 1.500 vrijwilligers betrokken bij de realisatie van het jaarlijkse corso. Deze vrijwilligers komen over het algemeen uit de Bollenstreek, maar ook van ver daarbuiten zijn vrijwilligers actief. Bloemencorso Bollenstreek is daarmee een entiteit die inwoners van alle Bollenstreekgemeenten bindt en op maatschappelijk vlak haar waarde bewijst.
  • Economisch van belang. Uit een onderzoek uit 2013 in opdracht van de Gemeente Lisse blijkt een economische waarde van 13.5 miljoen Euro. Nu zeven jaar verder en voorbij de economische crisis kan dit bedrag alleen maar gestegen zijn. De unieke conclusie kan worden getrokken dat 1.500 vrijwilligers een deze opbrengst genereren voor de Bollenstreek.
  • Toeristisch van belang. Op corsozaterdag is het significant drukker in de streek. Navraag bij horeca leert dat dit weekend, na pasen, één van de drukste weekenden is in de bloeiperiode van de Bollenstreek. Niet voor niets stemmen wij de datum van ons corso af met de Keukenhof. Gemiddeld trekt Bloemencorso Bollenstreek meer dan 900.000 bezoekers met vele nationaliteiten.
  • Vertegenwoordiger van het bloembollenvak. Voortgekomen uit het vak is Bloemencorso Bollenstreek nog steeds en onverminderd van belang voor de sector en speelt het corso een belangrijke rol. Binnen de zogenaamde Gouden Driehoek, de velden, de Keukenhof en het Bloemencorso is de plek onomstreden.

Het Bloemencorso wordt ook wel  het grootste lentefeest van Nederland genoemd en dat event vindt plaats binnen de Bollenstreek en Haarlem. Promotioneel is het van groot belang voor de Bollenstreek. Het zijn niet alleen de lokale zenders die over ons berichten. Ook nationaal wordt de Bollenstreek op de kaart gezet. Omroep MAX, WNL, RTL4 en NOS journaal geven jaarlijks nationaalfree-publicity aan ons Bloemencorso en de Bollenstreek. Maar ook internationaal zijn we jaarlijks gemiddeld bij 24 buitenlandse radio en tv zenders in beeld. Bloemencorso Bollenstreek is daarmee niet alleen bollenvakpromotie, maar ook Bollenstreekpromotie en zelfs Nederlandpromotie in optima forma.


Stichting Vrienden Bloemencorso Bollenstreek

De officiële naam is: Stichting Vrienden Bloemencorso Bollenstreek

Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 59968567; het RSIN nummer is 853714125

Het postadres van de Stichting is Postbus 115, 2160 AC Lisse en het emailadres is info@bloemencorso.info

De doelstelling van de Stichting zoals geformuleerd in de statuten is (financiële) ondersteuning van de activiteiten van de Stichting: “Stichting Bloemencorso Bollenstreek” en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan: Stichting Vrienden Bloemencorso Bollenstreek stelt zich ten doel met een groeiend aantal bedrijven en particulieren het voortbestaan van Stichting Bloemencorso Bollenstreek te garanderen.

to top button
nl_NL