CORSO 2024 - 17 t/m 21 APRIL

STEKERSVERENIGINGEN

Het Bloemencorso kan niet zonder de stekersverenigingen. Dit zijn (sport) verenigingen uit de regio en daarbuiten. De praalwagens worden door deze honderden vrijwilligers gestoken met kleurrijke en heerlijk geurende tulpen, hyacinten en narcissen. Dit zijn de deelnemende stekersverenigingen van het Bloemencorso 2021:

Stekersvereniging sinds 1953

naar Facebook

Corsogroep KAVB Hillegom Haarlem e.o. bestaat sinds 1995.Wij komen voort uit corsogroep Bennebroek-Vogelenzang, die sinds 1958 een corsowagen maakte. Het bestuur van onze Corsogroep bestaat uit  5 vrijwilligers,die de taken goed verdeeld hebben. De hele organisatie van onze corsowagen wordt door dit  bestuur geregeld.

In september beginnen we met de ontwerpschets van onze wagen en hebben we contact met de ontwerpster van het corso. Onze corsowagen wordt gemaakt bij Agro-Techniek. Ook zijn we een aantal dagen bezig met het kartonnen en foliën van onze corsowagen.

We zoeken sponsors  om onze corsowagen te financieren. We hebben contact met onze eigen arrangeur Michael van Namen. Hij verzorgt de arrangementen. Indien nodig verzorgen wij de figuratie. Het schuren, het verven en het plaatsten van de oase doen we samen met een aantal vrijwilligers.

In de corsoweek hebben wij een vaste stekersgroep, die alle hyacinten en tulpen op de corsowagen steken. Voor de catering van deze corsovrienden wordt gezorgd.

Corso is onze grote hobby. We zijn goed georganiseerd en vinden het elk jaar weer een uitdaging om een mooie, aantrekkelijke corsowagen te laten rijden in het Bloemencorso van de Bollenstreek.

naar de website

In 1963 zijn een aantal actieve leden van de KAVB Noordwijkerhout begonnen met een eigen corsowagen op te bouwen met een groot aantal vrijwilligers. Uiteindelijk is er besloten dat dit een aparte groep moest worden die zich uitsluitend met de opbouw van de corsowagen bezighield, wat tot op heden een goed concept gebleken is.

Het bestuur van de corsogroep bestaat uit een team van acht enthousiaste vrijwilligers die allemaal iets te maken hebben met de Bollenstreek en het ‘corsovirus’ in hun bloed hebben. De gehele organisatie wordt door het bestuur zelf geregeld, vanaf het ontstaan van de schetstekening, het steken tot het verzorgen van de figuranten, maar ook het contact met de vrijwilligers die op de stekersdagen komen steken. De financiering is altijd gedaan door de Noordwijkerhoutse kwekers die lid zijn van de KAVB. Zij betalen een opslagpercentage over hun contributie voor de corsowagen. Naast groep 8 van de St. Victorschool in Noordwijkerhout komen elk jaar vele vrijwilligers helpen om de Corsowagen tot een mooi bloeiend geheel te maken.

Als u ook wilt komen helpen, dan kunt u zich aanmelden op  corsogroepnoordwijkerhout@outlook.com

naar de Facebook

Wij zijn een enthousiast, sprankelend, swingend gemengd popkoor van ongeveer 85 leden. Onze dirigent, Judith Tacken sinds september 2010, is een kanjer. De leden van onze band, de EuroPacemakers, zijn professionele musici. Wij zingen voor ons plezier, maar ook met een doel. Optreden voor publiek in binnen en buitenland!Het Eurokoor vierde in 2012 zijn 15 jarige jubileum met een optreden in The Sage en The City Hall in Newcastle en later in het jaar op de Floriade in Venlo.Ons repertoire bestaat uit tijdloze bekende popsongs uit binnen- en buitenland.Landen die al zijn aangedaan, zijn: Oostenrijk, Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland en Engeland.Wij repeteren elke donderdagavond in de Kagerstraat in Leiden.Kom eens langs en proef de sfeer op een van onze open repetities. Kijk op www.eurokoor.nl

In 2013 hebben wij voor het eerst meegedaan en mochten wij samen met de carnavalsvereniging de Vikings aan de Holland Amerika Lijn werken. Dit was voor ons een zeer mooie ervaring en voelen wij ons opnieuw bevoorrecht weer mee te mogen helpen met het steken van een praalwagen. Bloemencorso Bollenstreek blijft een geweldig groot evenement daar werken wij heel graag aan mee!

naar de website

H.S.V. The Flags uit Lisse is ooit gestart met het steken van de praalwagen van ESTEC. Sinds 1996 steekt deze stekersvereniging de wagen van de gemeente Haarlem. Stekersvereniging sinds 1984

naar de website

De Lissesche IJsclub is opgericht op 13 januari 1891 en is daarmee één van de oudste in de Bollenstreek. Dat dit heel bijzonder is voor een ijsclub of andere sportvereniging behoeft geen betoog. Mede hiervoor is de vereniging bij het 100-jarig bestaan onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Dat bestuur en leden hier trots op zijn, mag iedereen weten. De Lissesche IJsclub is al die jaren nauw verbonden geweest met de bevolking van Lisse. Geen wonder, er is geen enkele sport in het land, die aan jong en oud al eeuwenlang zoveel gezond vertier biedt als de schaatssport. Stekersvereniging sinds 2002

naar de website

Stichting Da Capo uit Lisse is opgericht op 1 januari 1996 en ontstaan uit een fusie tussen Stichting Harmonie Trou Moet Blijcken, Stichting Harmoniekapel Canite Tuba en Stichting Uniformfonds Canite Tuba. Met ongeveer tweehonderd leden behoort Da Capo tot de grotere verenigingen in Lisse.  In 1996 is het nieuwe onderkomen betrokken : 't Speelkwartier.  Da Capo kent vier afdelingen: de show- and marchingband, de majorettes, de harmonie en jong Da Capo. Tevens voorziet de muziekvereniging in een eigen opleiding. In de beginjaren heeft de stekersvereniging zich over de praalwagen van KLM ontfermd. Tot 2012 was de praalwagen van het IBC het jaarlijkse meesterstuk. Stekersvereniging sinds 1975

naar de website

Muziekvereniging St.Jeanne d’Arc is 19 mei 1921 opgericht. Sindsdien heeft de vereniging zich breed ontwikkeld. Met name de Marchingband is succesvol en mag zich inmiddels tot een gewaardeerd korps rekenen met onder andere twee achtereenvolgende deelnames aan het Wereld Muziek Concours op de marswedstrijden en optredens bij Nationale en buitenlandse evenementen.  In 2006 is het Vrijetijdsorkest opgericht en in 2009 startte een interne jeugdopleiding. De vereniging heeft een constant aantal van zo'n tweehonderd spelende leden en is diep verankerd in de Noordwijkerhoutse samenleving. Reeds jaren wordt de vereniging gedragen door zo’n 3.500 donateurs die de muziekvereniging allemaal een warm hart toedragen. Stekersvereniging sinds 2008

naar de website

Stekersvereniging sinds 2011

naar facebook

De Katwijkse kust werkt op de zangspieren. Van oudsher kent dit unieke vissersdorp een breed scala aan koren en zanggroepen. Ligt dit aan de frisse zeelucht, of tracht men het krijsen der zeemeeuwen te overstemmen? Hoe dan ook, kerkkoren, gospelkoren, mannen- en vrouwenkoren, kinderkoren of shantykoren, Katwijk heeft ze. Een popkoor ontbrak nog in dit rijtje. Althans, tot de oprichting van Pop4Shore in maart 2006. Na een wervend artikel in de lokale media zingen zo’n vijfenzeventig mannen en vrouwen popsongs uit de jaren ‘60 tot heden onder leiding van dirigent Carwin Gijsing. Tijdens de gezellige repetitieavonden in De Terp te Valkenburg, worden swingende noten aaneengeklonken tot bruisende popsongs. Stekersvereniging sinds 2011

naar de website

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. Actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed, met de nadruk op brede financiële dienstverlening. Als coöperatie is Rabobank er voor en door klanten en wordt bijgedragen aan een duurzame economische ontwikkeling. Rabobank richtte ruim honderd jaar geleden een bank op zonder aandeelhouders. Dat is het idee achter de coöperatie. Door samen te werken kan iedereen zich ontplooien zoals hij of zij dat wil. Vanuit deze gedachte en het diepe anker in de bollensector staat Rabobank ook nu nog graag dicht bij zijn klanten! Stekersvereniging sinds 1975

naar de website

Op 12 maart 1981 is scoutinggroep Graaf van Lynden Lisse ontstaan door samenvoeging van jongensgroep St. Paulus en meisjesgroep Maria Goretti.  Terwijl de scoutinggroep bij Graaf en Gravin van Lijnden in Kasteel Keukenhof te gast was, werd de nieuwe naam onthuld. De nieuwe naam ‘Scouting Graaf van Lynden’, werd op 7 april 1982 officieel en was een eerbetoon aan de graaf die in de jaren vijftig circa drie ha grond (hoek Spekkelaar/Loosterweg-Zuid) ter beschikking stelde aan scoutinggroepen voor de bouw van permanente clubhuizen. Scouting is een eigentijdse organisatie voor de jeugd vanaf 5 jaar die de mogelijkheid biedt vrije tijd op een plezierige en zinvolle manier te besteden. Stekersvereniging sinds 1985

naar de website

Scoutinggroep de Lisser Kaninefaten bestaat inmiddels 75 jaar en probeert een afwisselende en plezierige vrijetijdsbesteding te zijn voor jongens en meisjes vanaf vijf jaar. Voor de zeven verschillende speltakken wordt een programma gemaakt wat aansluit bij de beleving van de kinderen. Voor de jongsten zijn dit spelletjes in het bos, of een creatieve opkomst. De oudere speltakken kunnen soms meerdere weken aan een groot project werken, zoals het pionieren van een abseiltoren, of het lopen van tochten.  Al met al een uitdagende hobby, die eigenlijk te veelzijdig en te leuk is om in enkele woorden te beschrijven. Dit moet je beleven. Stekersvereniging sinds 1995

naar de website

Scoutinggroep Shawano's Lisse is 13 januari 1962 opgericht. Gespeeld werd op de zolder van de oude houtschuur van bollenbedrijf Gebr. Van der Zaal op het Vierkant. Dankzij een oudercommissie werd in 1964 verhuisd naar een oude houten barak (Loosterweg-noord). Er kwam een tweede welpenhorde en verkennerstroep; ook werden de Rowans en de Stam opgericht. Sinds 2003 bezitten de Shawano’s  een gerenoveerd clubhuis aan de Randmeerstraat en telt de groep zeven speltakken met circa honderdvijftig jeugdleden en zo’n vijftig vrijwilligers. De doelstelling is het spelen van het spel van verkennen, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Stekersvereniging sinds 1995

naar de website

Shantykoor ‘Voor de Mast’ is opgericht door enkele leden van een gezelligheidskoor dat ook zeemansliederen zong. Enthousiast geworden zochten ze een dirigent en hebben zij 16 maart 1998 het shantykoor ‘Voor de Mast’ opgericht. Inmiddels bestaat het gezelschap uit zo’n vijftig zangers en muzikanten (accordeon, banjo gitaar, dwarsfuit, penny-whistle en mondharmonica). De muzikale leiding is in handen van dirigent Svetlana Terpougova. Het repertoire bestaat uit Engels- en Nederlandstalige shanties en zeemansliederen.  De optredens richten zich op shanty-festivals, bedrijfsfeesten en braderiën. Het bekendste optreden was voor H.M. Koningin Beatrix op Koninginnedag 2000. Sindsdien treedt het koor ook regelmatig op door het gehele land en zelfs daarbuiten.  Stekersvereniging sinds 2009

naar de website

De Stichting Jongerencentrum X-Out verzorgt in Noordwijkerhout het jeugd- en jongerenwerk. Zij wordt hierin ondersteund door twee jongerenwerkers plus een beheerder die in dienst zijn bij de Stichting Factor Welzijn uit Katwijk. Het jongerenwerk heeft haar activiteiten en werkzaamheden gericht op de ongeorganiseerde jongeren in de leeftijd van (gemiddeld) 12 tot en met 18 jaar. Door met jongeren contact te leggen, een band met ze te krijgen en ze informatie te geven die belangrijk voor ze kan zijn; door samen met hen activiteiten te organiseren, het onderkomen in te richten en te onderhouden en stimuleren de jongerenwerkers de jongeren zelf verantwoording te nemen. Stekersvereniging sinds 2006

naar Facebook

Voorhouts enige voetbalvereniging, opgericht op 23 augustus 1932, kent ruim 1.000 enthousiaste actieve leden. Hiermee behoort Foreholte tot de vijf procent grootste amateurverenigingen van Nederland. Het eerste zondagsteam speelt 3de klasse; het tweede reserve 2e klasse KNVB. Recreatief spelen negen seniorenteams op zondag en twee teams op zaterdag. De jeugdteams spelen uitsluitend op zaterdag. De A, B en C junioren komen uit op hoofdklasseniveau. In september 2008 werd de vernieuwing van sportpark Elsgeest voltooid. Sindsdien beschikt de vereniging over vijf velden, waaronder twee kunstgrasvelden en één semi-kunstgrasveld voor intensieve training. Tevens is een kleedkamergebouw in gebruik genomen met zeventien kleedkamers, een mooie tribune op het hoofdveld en gezellige kantine. Stekersvereniging sinds 2010

naar de website

De Volkstuinvereniging ‘Elsgeest’ is op 10 december 1970 in Voorhout opgericht door een veertigtal enthousiaste liefhebbers van tuinieren. Het huidige volkstuincomplex omvat ruim 175 tuinen van diverse grootten gelegen op verschillende stukken land die elk omringd zijn door sloten. De stukken land zijn met elkaar verbonden door middel van bruggetjes en elk stuk heeft zijn eigen, vaak historische, naam. De Volkstuinvereniging Elsgeest telt ongeveer 175 volkstuinen en 250 leden. De vereniging legt zich toe op het kweken van groenten, bloemen en fruit en het houden van kleinvee en bijen in hobbyverband. Stekersvereniging sinds 2004

naar de website

Zwemvereniging Noordwijkerhout (ZVN) is al dertig jaar een begrip in Noordwijkerhout.  De ZVN verzorgt zwemopleidingen voor kinderen, die één of meer zwemdiploma’s hebben, deze groep heet de recreantengroep. Daarnaast is Z.V.Noordwijkerhout ook een vereniging met zogenaamde startvergunninghouders of wedstrijdzwemmers, zij nemen deel aan diverse officiële K.N.Z.B.-  en Kringwedstrijden. En dan zijn er ook nog de conditiezwemmers, die hun conditie op peil houden met banen zwemmen. Stekersvereniging sinds 2005

naar de website

Zwemvereniging “De Watervrienden Lisse” is opgericht op 23 januari 1968 en kent sinds de oprichting een actief bestaan. Met ongeveer 400 leden zijn zij één van de grootste verenigingen in Lisse. Zij vervullen een belangrijke rol in maatschappelijk en sportief opzicht. Dat geldt niet alleen voor de gemeente Lisse, maar voor de hele regio. Een groot aantal leden is afkomstig uit de omliggende plaatsen. Veel van de leden komen primair om te leren zwemmen en de eerste diploma’s te halen, In een waterrijk land als Nederland is het kunnen zwemmen immers onmisbaar uit het oogpunt van veiligheid. “De Watervrienden Lisse” is niet alleen een opleidingsinstituut voor het elementaire zwemmen. Er is meer te beleven. Zo kun je ook een aantal andere activiteiten beoefenen: aquajoggen, snorkelen en andere zwemactiviteiten. De gezellige clubhuis “Baan 6” is tevens de thuisbasis van de wedstrijdgroep. Dit onderdeel is ruim 100 leden groot en actief door het hele land met het zwemmen van wedstrijden. Stekersvereniging sinds 1984 

naar de website

to top button
nl_NL