Home » Stories » Immaterieel Erfgoed Nederland bijschrijving een feit

Bijschrijving Bloemencorso Bollenstreek Immaterieel Erfgoed Nederland een feit

De bijschrijving van het Bloemencorso Bollenstreek in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is een feit. Vrijdagmiddag 3 december werden hiervoor de benodigde documenten officieel getekend in de broeierij van hyacintenkweker G. de Wit & Zn in Lisse, te midden van de hyacinten die de dragers zijn van het Bloemencorso Bollenstreek. De ondertekening vond vanwege de coronaregels in het bijzijn van slechts een klein gezelschap plaats. De ondertekenaars waren Marco van Baalen, directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, corsovoorzitter Willem Heemskerk en penningmeester Marcel van Schaik. De laatste twee vertegenwoordigden de 1.500 vrijwilligers die jaarlijks bij het corso betrokken zijn.

Behalve dat Marco van Baalen aangaf de bijschrijving van het Bloemencorso Bollenstreek als Immaterieel Erfgoed met plezier te borgen, gaf hij nog een korte uitleg over dit relatief onbekende begrip. Materieel erfgoed zoals een monumentaal gebouw of schilderij is wel bekend bij iedereen, maar bij immaterieel erfgoed zijn het groepen mensen die bepaalde tradities of ambachten in stand houden en doorgeven. Vanuit dit perspectief heeft het Bloemencorso Bollenstreek als erfgoedgemeenschap de zorgtaak verkregen om deze unieke traditie, die stoelt op de bollencultuur én 1.500 vrijwilligers, te borgen voor de toekomst. “Bijschrijving van het Bloemencorso Bollenstreek in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland draagt bij aan bewustzijn van het belang van dit erfgoed binnen en buiten de gemeenschap. Er is geen subsidie aan verbonden en het is geen erkenning. Maar wel een onderkenning dat het immaterieel erfgoed zorg behoeft om dit door te kunnen geven aan volgende generaties en dat een gemeenschap zich daarvoor wil inzetten. Het kenniscentrum helpt hierbij.”

Kleiner

Corsovoorzitter Willem Heemskerk onderstreepte de bijschrijving vooral te zien als een geweldige blijk van waardering richting alle corsovrijwilligers. “Dat wij Immaterieel Erfgoed Nederland zijn, nota bene in ons 75ste jubileumjaar, maakt ons extra blij en trots. Ook dat wij ons met hyacinten, tulpen en narcissen opgetuigde corso onze nationale identiteit weten te versterken en daarmee een visitekaartje voor het bloembollenvak zijn. Dit is een mooie stap richting de toekomst.”