Corso2020-presentatie-DeZilk (1)
Home » Deelnemers » Corsogroep De Zilk

Battle for Freedom

Heel actueel blijkt weer dat veel bevolkingsgroepen moeten strijden voor hun vrijheden. Corsogroep De Zilk kiest de Indianen als inspiratie voor hun wagen. De trots, kleurrijkheid en de eeuwenoude tradities die deze mensen in zich dragen komen goed tot recht in de kleurrijke bloemenpracht van de voorjaarsbloeiers uit onze streek

Ontwerp: Corsogroep De Zilk
Arrangement: Tineke Geerlings
Steekwerk: Corsogroep De Zilk