Noordwijk – Strandwacht_v2 (1)
Home » Deelnemers » Gemeente Noordwijk

Onze Redders

Een ode aan de dappere en geweldige vrijwilligers die 24 uur per dag, in weer en wind, bij nacht en ontij, klaarstaan voor de veiligheid van onze inwoners en bezoekers.

Op de voorwagen: De Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB)

De Noordwijkse Reddingsbrigade is er voor hulp op het strand en in de branding. Met reddingsposten op het strand zien ze erop toe dat mensen veilig in en rond het zeewater zijn. Daarnaast verrichten zij EHBO taken, dragen zij zorg voor zoekgeraakte kinderen en houden ze het weer en de stroming in de gaten. Ieder jaar geven zij les over de gevaren van de zee aan de schoolgaande jeugd en verzorgen zij muiencursussen. Dankzij de reddingsbrigade kunnen inwoners en bezoekers veilig naar het strand. Indien nodig ondersteunt de reddingsbrigade de KNRM bij zoekacties op zee. De mensen van de reddingsbrigade doen dit allemaal op vrijwillige basis.

Op de achterwagen: Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

Diverse kustgemeenten hebben een KNRM station. Ook Noordwijk heeft haar eigen KNRM. Bij weer en wind rukken zij uit als er een calamiteit op zee is. De KNRM is er voor het redden van mens en dier op zee en andere wateren (voorbij de branding). Zij komen in actie bij vermiste personen, ongevallen op zee met bijvoorbeeld een boot of kite. De KNRM komt ook in actie als er ergens op het strand een ongeval is waar de ambulance niet kan komen. De KNRM zorgt dan dat het ambulancepersoneel naar het slachtoffer wordt gebracht. Ook deze redders doen dit allemaal op vrijwillige basis. De KNRM viert in 2024 dat zij 200 jaar bestaat.

Meer informatie over de stekersverenigingen vind je hier.